Eğitim Aşamaları, Modüller Ve Ders İçerikleri

HAZIRLIK AŞAMASI   STY 101 GİRİŞ MODÜLÜ
          TEMEL AŞAMA                 SANAT MODÜLLERİ     STY 211 MÜZİK
STY 212 RESİM
STY 213 HEYKEL-SERAMİK
STY 214 EDEBİYAT-ŞİİR
STY 215 TİYATRO-SİNEMA
STY 216 DANS-HAREKET
    KURAMSAL MODÜLLER       STY 221 ST TEMEL KAVRAMLAR
STY 222 PSİKODİNAMİK KURAMLAR
STY 223 PSİKOPATOLOJİ
STY 224 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
STY 225 ST BİREYSEL ÇALIŞMA
STY 226 GRUP DİNAMİKLERİ
İLERİ AŞAMA   STY 320 TEZ/PROJE MODÜLÜ