Eğitim Aşamaları, Modüller Ve Ders İçerikleri

Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi 540 saat süren aşağıdaki modüllerden oluşur.

 

 

Saat

Giriş Modülü

30

Sanat Modülleri

210

Kuramsal Modüller

180

Sanatla Grup Psikoterapisi*

60

Değerlendirme Oturumları**

30

Tez/Proje Modülü

30

Toplam

540

 

Sanat Modülleri

    Saat

Müzik

30

Resim

30

Seramik/Heykel

30

Edebiyat/Şiir

30

Tiyatro

30

Dans/Hareket

30

Fotoğraf/Sinema

30

Toplam

210

 

Kuramsal Modüller

saat

Psikodinamik Kuramlar

30

Sanatla Terapide Temel Kavramlar

30

Grup Dinamikleri

30

Psikopatoloji

30

Araştırma Yöntemleri

30

Sanatla Terapide Bireysel Çalışma Yöntemleri

30

Toplam

180