Programın Amacı Ve Yapısı

AMAÇLAR

 • Türkiye'nin, iyileştirici/koruyucu ruh sağlığı ile eğitim/gelişim alanlarındaki uzman ihtiyacına bir katkı olarak "sanatla tedavi ve gelişim" için kalifiye ve yaratıcı uzmanlar yetiştirmek.
 • Alanda çalışan profesyoneller için sanatla terapi tekniklerini kendi yaratıcılık kapasitelerini geliştirerek kullanabilme yetisi kazandırmak
 • Resim, müzik, edebiyat, sinema/tiyatro, heykel/seramik, dans gibi sanat dallarının psikoterapide nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmak.

İÇERİK

Eğitim süresince teorik bilgilendirme ve uygulamaya dönüşümlü olarak yer verilir.

 1. Grup dinamiği alıştırmaları
 2. Uygun sanat öğeleri ve uygun tekniklerle bireysel farkındalık amaçlı çalışmalar
 3. Uygulanan teknikler hakkında psikanalitik/psikodinamik kuramları temel alan kuramsal bilgilendirme
 4. Katılımcılar oturumların ilk bölümünde yaptıkları uygulamaların süpervizyonunu alırlar.
 5. Her modülün son 10 saati ilgili sanat dalında bir ustayla çalışma için ayrılmıştır.

 

 • Pasif yöntemler: Birlikte sanat olayları içinde olma, üretme, izleme şimdiki veya daha önceki izlemlerin ve çağrışımların, özellikle anılarda öne çıkan sanatsal uyarımların ve çağrışımların anımsattıkları üzerine çalışma, bireysel ve grupla çalışmada hedeflenebilecek gelişim ve sağaltım unsurlarını arama.
 • Aktif yöntemler: Katılımcı öğrenci grubunun sanat eylemleri yaratması, sahneleme sürecinin etkilerinin araştırılması, kurgusal ve/ya doğaçlama üretimler ve yaşam pratiğindeki yansımaların ilişkilendirilmesi ve çeşitli projelerde kullanım ve organizasyon becerilerinin gelişimi.
 • Ustalarla buluşma: Kültür etkileşimleri açısından işbirliği sağlanabilecek sanat düzeylerini yakalamış sanatçılarla birlikte düşünme, proje geliştirme ve özellikle kitlesel etki gücü yüksek olan gösteri sanatları alanlarında sanatçılarla ruh sağlığı ekibi ortak projeleri üzerine arayışlar ve bağlantılar.