Tarihçe

Sanatla Terapi ve Yaratıcılık  oluşumunun tarihsel gelişimi       

STY,  Klinik Psikolog-Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar’ın 30 yılı aşkın klinik tecrübesi içinde çeşitli mesleki ihtiyaç ve arayışların bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Sanatla terapinin ülkemizde henüz yeterince tanınmadığı bir dönemde -1990’lı yıllar- , özellikle kronik psikiyatri hastaları, yaygın gelişimsel bozukluklar ve diğer bazı tıbbi durumların (kronik fiziksel ve fizyolojik hastalıklar; kas hastalıkları, kanser vb.) tedavi süreçlerindeki, çalışmalarla şekillendi.

Yıllar geçtikçe ruh sağlığı dışında da bazı alanlarda çalışmalar gerçekleştirildi. Endüstriyel/örgütsel psikoloji, eğitim bilimleri ve sanat alanlarında birçok profesyonelle ve toplumsal kesimlerle çalışmalar yürütüldü. Yetişkin eğitimi ve insan kaynağını geliştirme amaçlı çalışmalar olarak da tarif edilebilecek bu işler; topluma yönelik duyarlılık ve farkındalık odaklı projeler, spesifik bazı grupların eğitimi, geliştirilmesi, iyileşmesi ve korunması amaçlı olarak da değerlendirildi.

Dr. Eracar, yetiştirdiği birçok farklı ekiple farklı profillere sahip birey ve gruplarla sanat unsurlarını kullanarak psikoterapi pratiğinin yanısıra, eğitim ve gelişim amaçlı çalışmalar yürüttü. Hastaneler gibi klinik ortamlarda; birey ve kurum sağlığını hedefleyen çalışmalarla resmi ve özel kuruluşlarda; okul gibi eğitim ortamlarında yapılan çalışmalarla elde edilen pratik bugün artık belli bir birikimi sağlamış bulunuyor. Dr. Eracar yetiştirdiği ekibiyle de işbirliği içinde bu birikimi ülkemizin birçok alandaki profesyonelleriyle paylaşıyor.

Günümüzde STY; farklı disiplinlerden profesyoneller için sistemli bir mesleki eğitime dönüşmüş olmasının yanı sıra, yukarıda adı geçen alanlarda birçok proje ve faaliyette genişleyerek ve derinleşerek devam etmektedir.

Vizyon ve misyon

Ülkemiz güncel ve tarihsel olarak travmaların çok sık yaşandığı bir coğrafyada bulunuyor. Toplumsallığımız daha çok çatışma ve ayrışma üzerinde şekilleniyor. Psikopatolojinin bireysel ve toplumsal düzlemde ele alınması gerekliliği ve aciliyetinin yanı sıra toplumun birçok kesimine koruyucu ve geliştirici nitelikte kaliteli ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanması gerekiyor. 

Yüzyıllara yayılan göç, savaş ve felaketlerin yaşandığı bu coğrafyada ruh sağlığı profesyonellerine, eğitimcilere, sanatçılara ve sosyal bilimcilere çok iş düşüyor. 

STY bu ihtiyaca yönelik olarak ülkemiz için nitelikli profesyonelleri alana kazandırma, yetiştirme ve varolan hizmetlerin niteliksel olarak iyileştirilmesi misyonu taşıyor.

Güncel Durum

STY Eğitimi’nin bugünkü halini alışına bakılacak olursa:

9 eğitmeniyle 4 ilde (İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir) sürdürülen çok yönlü bir eğitim STY. Ruh sağlığı, eğitim ve sanat alanlarında profesyonellere yönelik; koruyucu, geliştirici ve sağaltıcı hizmetlerin daha nitelikli bir şekilde yürütülmesi amacıyla sanat ve psikoloji/psikiyatrinin kesişim alanında bulunuyor.

Yukarıda da belirtildiği gibi ülkemizde ruh sağlığı ve eğitim alanlarında nitelikli ve donanımlı profesyonellere olan ihtiyaç bellidir. STY, bu alanlarda çalışan ya da çalışmaya aday kişilere sağlam bir kuramsal dayanak ve geniş bir uygulama donanımı sağlıyor.

STY Eğitimi’ni almış ve almakta olan birçok profesyonel daha kolay erişilebilir, nitelikli bir profesyonel donanımı sağlıyor kendine.

Eğitimin içeriği; süpervizyon altında, yoğun bir uygulama zemininde, grupla çalışma teknikleri, sanat modülleri ve kuramsal modüllerden oluşuyor. Eğitimin son aşaması ise katılımcıların kendi çalışma alanlarında sanat unsurlarıyla çalışmalarına dayanan bir tez/proje uygulaması yapmasıyla gerçekleşiyor. Resim, müzik, heykel, edebiyat, tiyatro ile dans/hareket alanları 30’ar saatlik sanat modüllerini oluşturuyor. Psikodinamik kuramlar, araştırma teknikleri, sanatla terapinin temel kavramları, bireysel çalışma ve psikopatoloji gibi dersler de kuramsal modülleri oluşturuyor. Tez/proje modülü ise son aşamada edinilen donanımın ortaya konması anlamına geliyor. Böylelikle eğitim toplam 400 saatte tamamlanmış oluyor.

Kadrosu geniş bir konuk akademisyen ve usta sanatçılarla zenginleşmiş olan STY Eğitimi, 400 saat boyunca sağlam bir kuramsal temeli baz alarak yoğun bir uygulama ve süpervizyon desteği sağlıyor.

Eğitimin çıktıları olarak görülebilecek tez ve projeler ruh sağlığı ve eğitim-gelişim ve sanat alanlarına literatürel bir katkı sağlamasının yanısıra uygulamaların da geliştirilmesine öncülük ediyor. Bu özellikleriyle STY; yetişkin eğitimi ve insan kaynağını geliştirme amaçlı birçok çalışmada çok önemli ve değerli bir araç olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye çapında onlarca mezununun yanısıra güncel olarak 60’ın üzerinde öğrencisiyle STY, farklı meslek ve disiplinlerden profesyonelleri de biraraya getirmenin de öncülüğünü yapıyor. Ruh sağlığından eğitime, sosyal bilimlerden sanata kadar farklı disiplinlerden kişiler ortak bir buluşma noktasında daha verimli, daha üretken ve bilimsel bir birlikteliğin arayışı çabasına girmiş oluyor.

STY çok disiplinli çalışma anlayışını destekliyor ve gelişmesi yönünde öncülük etmeye hazır! Özellikle eğitim ve insan gelişimini hedefleyen alanların önünün açılmasının tam da buradan geçtiğine inanan bir eğitimci kadrosuna sahip.