Basın Duyurusu

Basın duyurusu

22.12.2021 tarihinde kurulan Sanatla Terapi Ve Yaratıcılık Derneği’nin 15.06.2022 tarihinde yapılan ilk genel kurulunda kurucu üyelerden Nevin Eracar, Aslı Sarandöl, Birgül Aydın, Zeynep Maçkalı ve Özden Bilgin yönetim kuruluna seçildiler. Derneğin ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

Genel Başkan: Nevin Eracar

Genel Başkan Yardımcısı: Aslı Sarandöl

Genel Sekreter: Birgül Aydın

Sayman: Zeynep Maçkalı

Üye: Özden Bilgin

Dernek Başkanı Nevin Eracar genel kurul sonrası yaptığı ilk açıklamasında şunları söyledi:

“Sanatla terapi ve yaratıcılık alanında karşılaşıp birlikte yol aldığımız, birlikte düşünüp ürettiğimiz, eğitim programlarında, kongre ve sempozyumlarda verimli buluşmalar yaşadığımız tüm meslektaş ve dostlarımızla ilk adımları 2000’li yılların başlarına kadar uzanan “Sanatla Terapi Ve Yaratıcılık Eğitimi”nin çeşitli dönemeçlerinde konuşup tartıştığımız “dernekleşme” süreci bu genel kurul ile tamamlanmıştır.

Zaman içinde değişen koşullar ve ortaya çıkan ihtiyaçlarla eğitim programımız gelişip genişledi. Mezunlarımızın sayısı da her geçen yıl arttı. Tüm mezunlarımızı ve sanatla terapi alanıyla ilgilenenleri bir çatı altında toplamak amaçlarımızdan biriydi.

Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Derneği toplumun farklı psikososyal, kültürel, ekonomik ve çalışma alanlarında ihtiyaca göre kurslar vermeyi, atölyeler yapmayı, dezavantajlı gruplarla çeşitli uygulamalar yaparak koruyucu, geliştirici, iyileştirici ruh sağlığı hizmetleri sağlamayı amaçlıyor.

Sanatın dışavurumcu gücünden yararlandığımız çeşitli uygulamalarımız var. Şimdi çalışma yöntem ve tekniklerimizi yerel yönetimler, yurt içi ve yurt dışı sivil ve resmi kuruluşlarla işbirliği içinde yürütebileceğimiz projelerle hayata geçirmeye bir adım daha yakınız.

Tüm bunların yanında derneğimizin bilimsel araştırma ve projelerde yer almak; eğitim ve çalışma standartlarını, etik değerleri belirlemek ve yükseltmek de hedefleri arasındadır.

Hep birlikte daha kapsamlı işleri düşünmek, geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını görmek çok keyifli olacak. Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Derneğimiz hepimize kutlu olsun.

Saygı ve sevgiyle…